UOS

Universální odmořovací souprava, určená k odmořování osobní výzbroje, malé bojové techniky a materiálu.

OR-3

Polyvalentní roztok pro přímé použití k odmořování povrchů, kontaminovaných bojovými chemickými látkami.

ODS-5

Koncentrát určený k dekontaminaci výzbroje, bojových vozidel a jiných nenasákavých povrchů.