Stáli jsme u zrodu konsorcia firem nesoucí název Czech HAZMAT Protect.  V rámci něho organizujeme speciální zahraniční kurzy složené z teoretické i praktické části. Výuka pokrývá oblasti: detekce, dekontaminace, osobní ochrany, první pomoci při zasažení bojovými látkami a následné lékařské péče. Zajištujeme kompletní zajištění kurzu, od vybavení, lektorů, místa, ubytování atd…